Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Historia Szkoły

Więcej starych fotografiiAkt powołania do życia PSM I st. w Lubaniu

 

   Zarządzeniem z dnia 22 X 1991 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało do życia Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Lubaniu, której dyrektorem mianowano mgr Adama Koczana.

   Szkoła Muzyczna rozpoczęła swą działalność od lutego 1992 roku, otwierając tak zwany rok zerowy. Przesłuchania wstępne dzieci i młodzieży odbyły się 6 i 7 II 1992 roku. Przyjęto 44 uczniów do klasy fortepianu mgr Beatrycy Wiktorowskiej i mgr Doroty Rośniak oraz do klasy akordeonu mgr Leszka Kolanowskiego. Część uczniów (15 osób) czekała na nauczyciela gitary. Z uwagi na trwający remont budynku na Kamiennej Górze zajęcia odbywały się w pomieszczeniach zastępczych Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Lenina w Lubaniu.     

   Od 20 maja 1992 roku zajęcia dydaktyczne zostały przeniesione do obecnego gmachu PSM I stopnia. Od tego czasu zostało uruchomionych kilka sal lekcyjnych. Przesłuchania końcowe odbyły się 22 i 23 czerwca 1992 roku. Programu uczniów przysłuchiwała się komisja w składzie: dyrektor mgr Adam Koczan, mgr Beatryca Wiktorowska i mgr Dorota Rośniak. Wszystkie dzieci zdały egzamin i zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej, kilkoro z nich do klasy drugiej. Rok szkolny został zakończony 2 VI 1992 roku.

   W chwili obecnej w roku 2006 w szkole kształci się około 100 uczniów, których uczy 11 nauczycieli o specjalnościach:

– akordeon,

– gitara,

– flet,

– fortepian,

– skrzypce,

– klarnet,

– saksofon.

Od roku 2002 dyrektorem szkoły jest mgr Paweł Okienko.

   Zajęcia odbywają się w pięknym zabytkowym budynku na Kamiennej Górze w Lubaniu, który umieszczony jest na terenie parku z wieloma pomnikami przyrody.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. OSKARA KOLBERGA W LUBANIU

   Zarządzeniem z dnia 22 października 1991r. Minister Kultury i Sztuki w Warszawie powołał do życia Szkołę Muzyczną I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu.

   W dniu 17 kwietnia 2000 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy MKiDN a Powiatem Lubańskim w sprawie przejęcia prowadzenia Szkoły Muzycznej I stopnia przez Organ Samorządu Terytorialnego – Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

   W 2006r. zostało nadane szkole imię Oskara Kolberga  w związku z obchodami 15-lecia działalności szkoły muzycznej.

Głównym zadaniem szkoły muzycznej w procesie edukacji jest:

* rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności artystycznych dzieci i młodzieży

* umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki

* przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych w wyższego stopnia

* wychowanie osób oddziałujących na otoczenie w sferze kultury.

   Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu kształci uczniów w takich specjalnościach jak : akordeon, fortepian, flet poprzeczny, gitara, klarnet, skrzypce oraz trąbka i waltornia.

   Oprócz zajęć indywidualnych gry na danym instrumencie uczniowie zdobywają wiedzę w trakcie zajęć teoretycznych: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne. W szkole odbywają się także zajęcia chóru oraz zespołów instrumentalnych.

   Uczniowie szkoły muzycznej oprócz nauki mają okazję uczestniczyć w imprezach i wycieczkach organizowanych prze Dyrektora szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Radę Rodziców. Uczniowie reprezentują szkołę w niezliczonej ilości przeglądach oraz konkursach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz inne szkoły muzyczne w Polsce. Absolwenci szkoły z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia w całej Polsce. Wychowankowie naszej szkoły są także studentami Akademii Muzycznych. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu współpracuje z wieloma podmiotami na terenie Miasta Lubania i Powiatu Lubańskiego, uświetniając występami uczniów i nauczycieli imprezy okolicznościowe oraz upowszechniają kulturę muzyczną poprzez audycje umuzykalniające dla przedszkoli i szkół.

   Nasza szkoła jest także organizatorem konkursów muzycznych dla szkół muzycznych I st. o zasięgu regionalnym, które na stałe weszły do kalendarza regionu dolnośląskiego.
Są to:

Międzyszkolny Konkurs Miniatur

Dolnośląski Konkurs Akordeonowy

Dolnośląskie Miniaturowe Zmagania Flecistów

   Z uwagi na duże zainteresowanie nauką gry na instrumentach przy SM I st. im. Oskara Kolberga w roku 2003r. powstało Społeczne Ognisko Muzyczne pod patronatem Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego w Jeleniej Górze.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl