Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 


WYNIKI III Międzypowiatowego  Konkursu Pianistycznego „Chcę być wirtuozem”

Jakub Jaskot – I nagroda

Artur Kucharski  – II nagroda

Miłosz Malung – II nagroda

Alicja Cymbałko – III nagroda

Michał Karnaś – III nagroda

Magdalena Hutnik – wyróżnienie

Wojciech Daszkiewicz  – wyróżnienie

Regulamin Międzypowiatowego  Konkursu Pianistycznego

„Chcę być wirtuozem”

LUBAŃ   –     ZGORZELEC – BOLESŁAWIEC

 

1.Konkurs jest obowiązkowy dla uczniów klas fortepianu głównego wyżej wymienionych szkół muzycznych I st.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

 

I kategoria  – klasa II i III cyklu sześcioletniego i klasa II cyklu

czteroletniego

II kategoria – klasa IV i V i VI cyklu sześcioletniego i klasa III i IV

cyklu czteroletniego.

Na życzenie nauczyciela przedmiotu głównego za zgodą rodziców

w I kategorii mogą brać udział uczniowie I/6 oraz I/4.

Jurorzy mogą wyróżnić  uczniów klas pierwszych.

 

2.Konkurs jest 2-etapowy:

– pierwszy etap odbywa się na terenie szkoły rodzimej de-facto jest egzaminem technicznym, gdzie uczniowie zaliczają gamy i etiudy według wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania każdej poszczególnej szkoły,

i otrzymują punktację, która pozwala brać udział w drugim etapie konkursu – międzyszkolnego (od 20 pkt. wzwyż)

– drugi etap odbywa się corocznie w siedzibie głównego organizatora – Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Konkurs przeprowadza się

w II semestrze roku szkolnego w  terminie uzgodnionym między szkołami.

W tym roku odbędzie się 26 marca 2013r. od godz. 12.00

 

3. Celem wyżej wymienionego konkursu jest:  – rozwijanie  technicznej  sprawności  pianistycznej u  uczniów jako  jeden  z  głównych elementów  nauki gry na fortepianie w szkole  muzycznej I st.

 

4.Program wymagany na II etap:

– każdy uczestnik konkursu  wykonuje dwie etiudy o różnych   problemach technicznych z pamięci.

 

5. Konkurs jest anonimowy – uczestnicy losują numerki .

Po wykonaniach konkursowych oraz obradach jury sekretarz  weryfikuje nazwiska uczestników zgodnie z wylosowanymi przez  nich numerkami.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS (kliknij aby pobrać)

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl