Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Regulamin Bilbioteki Szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM.OSKARA KOLBERGA W LUBANIU

 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która umożliwia  korzystanie z zasobów nutowych, książkowych i innych będących na jej wyposażeniu.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.
3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.
4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno- metodyczne oraz nagrania fonograficzne i video.
5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
–  gromadzenie i opracowywanie zbiorów
–  wypożyczanie książek oraz nut.
6. Budżet Szkoły, w miarę możliwości, zapewnia bibliotece środki na zakup nowych zasobów.
7. Bibliotekę szkolną prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.
8. Do podstawowych zadań pracownika należy:

•  udostępnianie zbiorów,
•  pomoc w poszukiwaniu informacji,
•  indywidualne doradztwo w doborze literatury,
•  pomoc w samokształceniu,
•  gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły,
•  ewidencja i opracowanie zbiorów,
•  selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
•  organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych,

9. Czas pracy biblioteki:
•  biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z   organizacją roku szkolnego,
•  okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece inwentaryzacji
• czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

 

Regulamin biblioteki uchwalony został przez Radę Pedagogiczną szkoły

w dniu  23 marca  2009r.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl