Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2023/2024

RADA RODZICÓW

Patron Naszej Szkoły

wytyczne MEN

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

iod@dasec.pl

zobacz nas także na

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

X  Dolnośląskie Miniaturowe Zmagania Flecistów

dla Szkół Muzycznych  I st. 14.05.2014r.

Regulamin X  Dolnośląskich Miniaturowych Zmagań Flecistów

dla szkół muzycznych  I st. 14.05.2014r.

 

  1. Organizatorzy

–  Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

– Rada Rodziców przy SM I st.

 

  1. Cele konkursu:

– prezentacja dorobku artystycznego uczniów,

– możliwość konfrontacji swoich umiejętności,

– wymiana doświadczeń zarówno uczniów jak i nauczycieli,

– propagowanie literatury fletowej,

– rozbudzanie aktywności muzycznej uczniów.

– propagowanie gry na flecie .

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I st. regionu dolnośląskiego.

 

Przesłuchania odbędą się w  trzech  kategoriach:

 

– kategoria I      cykl 6 – letni – klasa   I

 

                    

-kategoria II     cykl 6 –letni  – klasa    II,  III,   

cykl 4 – letni – klasa   I,    

 

-kategoria III   cykl 6 – letni – klasa    IV, V,  

cykl 4 – letni – klasa    IIIII, 

 

 

4.Występy uczestników odbywać się będą w kolejności alfabetycznej

w danej kategorii.

 

5. Uczestników obowiązuje wykonanie:

a) dowolnie wybranej etiudy

b) miniatury z akompaniamentem.

Cały program należy wykonać z pamięci.

 

6. Wykonywany repertuar powinien być  zgodny z programem nauczania

danej klasy lub wyższej.

 

7. Laureaci I nagrody poprzednich edycji w tej samej kategorii wiekowej nie

mogą uczestniczyć w obecnej edycji  konkursu.

 

8. Uczestnicy będą oceniani przez jury wybrane przez organizatorów .

 

9. Punktację i przydział nagród ustalają jurorzy . Decyzje jury są ostateczne.

 

10. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

 

11. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł.

 

Wpisowe należy wypłacić  na konto : Rada Rodziców przy SM I st.

w   Lubaniu PKO BP S.A oddział Lubań

nr 46 1020 2137 0000 9902 0086 3589  w terminie  do 25.04.2014r.

z dopiskiem „ X Zmagania Flecistów”

 

12. Wszelkie koszty związane z dojazdem  i wyżywieniem pokrywają szkoły

delegujące.

 

13. Termin zgłoszeń wraz z podaniem programu oraz załączoną kopią

       dowodu wpłaty wpisowego upływa z dniem 25.04.2014r.

 

14. Przesłuchania odbędą się 14.05.2014r. w auli  Szkoły

Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu od godz. 10.00.

przy ul. Kombatantów 11.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl