Lipitor Pravachol Normal Herbs Supplements You tell them to get rid of the cheats from your sites and contact online cialis order The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the cialis online cheap Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture cheapest cialis 20mg It really is a remarkable happiness of rewarding in case you own a pet in your own home. cheapest cialis online The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a different branch of study altogether. cialis 20mg What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an buy tadalafil online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural 10 mg cialis It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice while youre sleeping. cheapest tadalafil Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis
Get Adobe Flash player

Rekrutacja 2020/2021

sekrety edukacji muzycznej

PLAN ZAJĘĆ 2019/2020

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 178
  • ostatnie 7 dni: 1 239
  • ostatni miesiąc: 5 253
  • aktualnie online: 1

Owiedziło nas

62881 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

VI Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny 14.04.2016

Regulamin VII Międzypowiatowego  

 Konkursu Pianistycznego „Chcę być wirtuozem”

LUBAŃ   -     ZGORZELEC – BOLESŁAWIEC -

BOGATYNIA

Regulamin VII Międzypowiatowego  Konkursu Pianistycznego „Chcę być wirtuozem”    (kliknij aby pobrać)

 

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas fortepianu głównego wyżej wymienionych szkół muzycznych I st. i  II st.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach:

 

I kategoria  – klasa I i II cyklu sześcioletniego

II kategoria – klasa III  i IV cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klas I i II cyklu  czteroletniego

 

III kategoria  – klasa V i VI cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klas III i IV cyklu czteroletniego

 

IV kategoria-uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

 

2.Konkurs jest 2-etapowy:

- pierwszy etap odbywa się na terenie szkoły rodzimej de-facto jest przesłuchaniem technicznym, gdzie uczniowie zaliczają gamy i etiudy według wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania każdej poszczególnej szkoły,

i otrzymują punktację, która pozwala brać udział w drugim etapie konkursu – międzyszkolnego (od 20 pkt. wzwyż)

- pierwszy etap dla uczniów szkół muzycznych II st. odbywa się na zasadach eliminacji w swoich placówkach i wytypowaniu kandydatów do udziału w        II etapie po otrzymaniu ca najmniej 20 pkt.

- drugi etap odbywa się corocznie w siedzibie głównego organizatora – Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Konkurs przeprowadza się

w II semestrze roku szkolnego w  terminie uzgodnionym między szkołami.

W tym roku odbędzie się 14  kwietnia  2016r. od godz. 12.00

 

3. Celem  konkursu jest:   rozwijanie  technicznej  sprawności  pianistycznej    u  uczniów jako  jednego  z  głównych elementów  nauki gry na fortepianie w szkole  muzycznej I st. oraz dalszy rozwój biegłości palców łączonej   z wydobyciem pięknego dźwięku na instrumencie u młodzieży ze szkół muzycznych II st.

4.Program wymagany na II etap:

- każdy uczestnik konkursu  wykonuje dwie etiudy o różnych   problemach technicznych z pamięci.

5. Konkurs jest anonimowy – uczestnicy losują numerki .

Po wykonaniach konkursowych oraz obradach jury sekretarz  weryfikuje nazwiska uczestników zgodnie z wylosowanymi przez  nich numerkami.

 

6. System oceniania:

Uczniowie będą oceniani według 25 – punktowej skali,   przyjętej na wszystkich tego rodzaju konkursach muzycznych,

- wszyscy uczniowie wytypowani do 2 etapu  konkursu po prezentacji programu otrzymują upominek i dyplom.

 

7. Zgłoszenie uczniów do II etapu należy wysłać drogą e-mail

na adres psmluban@wp.pl  do 5 kwietnia  2016r. na karcie zgłoszenia.

 

8. Kryteria oceniania:

-  właściwy dobór repertuaru – etiudy  powinny być wybrane według programu uczestnika z danej klasy lub wyższej,

-  sprawność techniczna wykonawcy

- dotrzymywanie  wskazanego przez kompozytora tempa,

- artystyczna interpretacja.

 

9. Każdy uczestnik wpłaca wpisowe  w wysokości 40 zł

(czterdzieści zł.) do 5 kwietnia  2016r.

Wpisowe należy wpłacić na konto :

Rada Rodziców przy SM I st. w Lubaniu PKO BP S.A. Oddział Lubań

nr 46 1020 2137 0000 9902 0086 3589 z dopiskiem „Chcę być wirtuozem”

 

10. Jury konkursu powołuje główny organizator. W skład Jury wchodzą pedagodzy wyższych uczelni muzycznych.

Jury nie ocenia swoich uczniów. Wyniki konkursu ogłoszone przez jury są ostateczne.

 

11. Protokół wyników sporządza jury według przyjętego wzoru.

 

12. Po zakończeniu obrad Jury jest przewidywane metodyczne spotkanie z jurorami.

 

 

Karta zgłoszenia VII Międzypowiatowego 

 Konkursu Pianistycznego „Chcę być wirtuozem”

LUBAŃ   -     ZGORZELEC – BOLESŁAWIEC-

BOGATYNIA

prosimy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowo

KATEGORIA  ……………………….   KLASA…………………………

 

 

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

DATA URODZENIA…………………………………………………………………..

 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

PROGRAM:

 

1………………………………………………………………………………………

 

2………………………………………………………………………………………

 

3…………………………………………………………………………

 

 

czas programu ………………………..

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl