Revolution is a multi purposeful liquid flea medication cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra in cyber-space, adding to the cheap generic cialis It really is a remarkable happiness of rewarding in case you cheapest cialis online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies for all sorts of deficiencies and 10 mg cialis The analysis of Ayurveda is not no longer cialis 20mg Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." cheapest cialis 20mg But what about them who have restricted buy tadalafil 80mg It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice cheapest tadalafil The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an cialis online cheap
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 164
  • ostatnie 7 dni: 1 387
  • ostatni miesiąc: 5 550
  • aktualnie online: 3

Owiedziło nas

64373 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

VI Chcę być wirtuozem 24.03.2015 r.

    W dniu 24 marca 2015 r. w auli koncertowej lubańskiej szkoły muzycznej im. Oskara Kolberga odbył się finał VI Międzypowiatowego Konkursu Pianistycznego “Chcę być wirtuozem”. Wzięło w nim udział 41 pianistów ze szkół muzycznych I i II stopnia w Zgorzelcu, Bolesławcu, Bogatyni oraz Lubania. W jury zasiedli wykładowcy wrocławskiej Akademii Muzycznej klas fortepianu.

   To była wspaniała rywalizacja pianistyczna. Miłośników muzyki fortepianowej gościliśmy w sali koncertowej szkoły w Lubaniu.

 

Regulamin VI Międzypowiatowego  

 Konkursu Pianistycznego „Chcę być wirtuozem”

LUBAŃ   -     ZGORZELEC – BOLESŁAWIEC – BOGATYNIA

Karta zgłoszenia i Regulamin VI edycji „Chcę być wirtuozem” (kliknij aby pobrać)

 

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas fortepianu głównego wyżej wymienionych szkół muzycznych I st. i  II st.

2.Od roku szkolnego 2014/2015 konkurs został rozszerzony o  uczniów

SM z Bogatyni.

W związku z powyższym Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

 

I kategoria  – klasa II i III cyklu sześcioletniego

II kategoria – klasa IV i V i VI cyklu sześcioletniego oraz uczniowie cyklu czteroletniego

III kategoria-uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

Na życzenie nauczyciela przedmiotu głównego za zgodą rodziców

w I kategorii mogą brać udział uczniowie klas  I/6 .

Jurorzy mogą wyróżnić  uczniów klas pierwszych.

 

2.Konkurs jest 2-etapowy:

- pierwszy etap odbywa się na terenie szkoły rodzimej de-facto jest egzaminem technicznym, gdzie uczniowie zaliczają gamy i etiudy według wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania każdej poszczególnej szkoły,

i otrzymują punktację, która pozwala brać udział w drugim etapie konkursu – międzyszkolnego (od 20 pkt. wzwyż)

- pierwszy etap dla uczniów szkół muzycznych II st. odbywa się na zasadach eliminacji w swoich placówkach i wytypowaniu kandydatów do udziału w        II etapie po otrzymaniu ca najmniej 20 pkt.

- drugi etap odbywa się corocznie w siedzibie głównego organizatora – Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Konkurs przeprowadza się

w II semestrze roku szkolnego w  terminie uzgodnionym między szkołami.

W tym roku odbędzie się 24  marca  2015r. od godz. 12.00

 

3. Celem  konkursu jest:   rozwijanie  technicznej  sprawności  pianistycznej    u  uczniów jako  jednego  z  głównych elementów  nauki gry na fortepianie w szkole  muzycznej I st. oraz dalszy rozwój biegłości palców łączonej   z wydobyciem pięknego dźwięku na instrumencie u młodzieży ze szkół muzycznych II st.

4.Program wymagany na II etap:

- każdy uczestnik konkursu  wykonuje dwie etiudy o różnych   problemach technicznych z pamięci.

5. Konkurs jest anonimowy – uczestnicy losują numerki .

Po wykonaniach konkursowych oraz obradach jury sekretarz  weryfikuje nazwiska uczestników zgodnie z wylosowanymi przez  nich numerkami.

 

6. System oceniania:

Uczniowie będą oceniani według 25 – punktowej skali,   przyjętej na wszystkich tego rodzaju konkursach muzycznych,

- wszyscy uczniowie wytypowani do 2 etapu  konkursu po prezentacji programu otrzymują upominek oraz dyplom  uczestnictwa,

- uczestnicy, którzy uzyskają w drugim etapie   21 pkt. i więcej   otrzymają nagrody i dyplomy.

 

7. Zgłoszenie uczniów do II etapu należy wysłać drogą e-mail

na adres psmluban@wp.pl  do 15 marca 2015r. na karcie zgłoszenia.

 

8. Kryteria oceniania:

-  właściwy dobór repertuaru – etiudy  powinny być wybrane według programu uczestnika z danej klasy lub wyższej,

-  sprawność techniczna wykonawcy

- dotrzymywanie  wskazanego przez kompozytora tempa,

- artystyczna interpretacja.

 

9. Każdy uczestnik wpłaca wpisowe  w wysokości 35 zł

(trzydzieści pięć zł.) do 10 marca 2015r.

Wpisowe należy wpłacić na konto :

Rada Rodziców przy SM I st. w Lubaniu PKO BP S.A. Oddział Lubań

nr 46 1020 2137 0000 9902 0086 3589 z dopiskiem „Chcę być wirtuozem”

 

10. Jury konkursu powołuje główny organizator. W skład Jury wchodzą pedagodzy wyższych uczelni muzycznych.

Jury nie ocenia swoich uczniów. Wyniki konkursu ogłoszone przez jury są ostateczne.

 

11. Protokół wyników sporządza jury według przyjętego wzoru.

 

12. Po zakończeniu obrad Jury jest przewidywane metodyczne spotkanie z jurorami.

 

 

Karta zgłoszenia VI Międzypowiatowego 

 Konkursu Pianistycznego „Chcę być wirtuozem”

LUBAŃ   -     ZGORZELEC – BOLESŁAWIEC

BOGATYNIA

prosimy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowo

KATEGORIA  ……………………….   KLASA…………………………

 

 

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

DATA URODZENIA…………………………………………………………………..

 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

PROGRAM:

 

1………………………………………………………………………………………

 

2………………………………………………………………………………………

 

3…………………………………………………………………………

 

 

czas programu ………………………..

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl