Revolution is a multi purposeful liquid flea medication for dog, offers a wide-ranging protection to your canine that is loving. cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies 10 mg cialis Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as an alternative of chemically-made drugs like cialis buy It is vital that you notice that you just get rock hard cheapest tadalafil It really is a remarkable happiness of rewarding in case cheapest cialis online What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an erection or buy tadalafil online The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an erection, Levitra cialis online cheap The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a cialis 20mg A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." Still, Levitra and cheapest cialis 20mg
Get Adobe Flash player

wytyczne MEN

PLAN ZAJĘĆ 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

2021 ROKIEM T. RÓŻEWICZA

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 379
  • ostatnie 7 dni: 1 460
  • ostatni miesiąc: 4 872
  • aktualnie online: 3

Owiedziło nas

75581 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Konkurs na Stanowisko Głównego Księgowego Szkoły

SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. OSKARA  KOLBERGA W  LUBANIU

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1.    Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne

b)  lub ekonomiczne studia zawodowe

c) lub ekonomiczne studia podyplomowe

d) pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowości

 

2.    Wymagania dodatkowe:

a)  praktyka pracy w księgowości  w sektorze budżetowym

b)   biegła znajomość przepisów obowiązujących w sektorze budżetowym

c)   preferowany staż pracy w placówkach oświatowych

d)  znajomość obsługi programów komputerowych i księgowych.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   prowadzenia rachunkowości jednostki

b)   wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi

c)   dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym

4.   Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c}  dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       kwestionariusz osobowy

e)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

f)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

g)       świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

h)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego

stanowiska

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Muzycznej I st. im Oskara Kolberga   w Lubaniu przy ul. Kombatantów 11, 59-800 Lubań  lub pocztą na adres szkoły z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w SM I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu w terminie do dnia   25 maja 2021r. do godz. 12.00

Zatrudniona osoba będzie podlegać służbowo dyrektorowi szkoły

Przewidywany wymiar zatrudnienia to  1/2  etatu.

Zatrudnienie wyłonionej osoby z konkursu nastąpi z dniem 01 września 2021 r.

Postępowanie konkursowe  odbędą się  31 maja  2021r. od godz. 10.00

 w budynku szkoły, al. Kombatantów 11.

 

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej szkoły /ikona Biuletynu Informacji Publicznej www.psmluban.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły przy ul. Kombatantów 11.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować pod nr tel. 75 722 28 91

 

Lubań, 11  maja 2021r.

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl