Lipitor Pravachol Normal Herbs Supplements You tell them to get rid of the cheats from your sites and contact online cialis order The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the cialis online cheap Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture cheapest cialis 20mg It really is a remarkable happiness of rewarding in case you own a pet in your own home. cheapest cialis online The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a different branch of study altogether. cialis 20mg What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an buy tadalafil online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural 10 mg cialis It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice while youre sleeping. cheapest tadalafil Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis
Get Adobe Flash player

Rekrutacja 2019/2020

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 225
  • ostatnie 7 dni: 1 059
  • ostatni miesiąc: 4 337
  • aktualnie online: 2

Owiedziło nas

50286 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

MONOGRAFIA PSM I ST. W LUBANIU

Rok szkolny 2000/2001 to dalszy rozwój Państwowej Szkoły Muzycznej na
rzecz dzieci i młodzieży oraz lokalnego środowiska. Cele nadrzędne to :
- program powszechnej edukacji muzycznej
- wyrównanie poziomu nauczania w poszczególnych klasach
- doskonalenie pracy szkoły.
Główne założenia programowe to:
- edukacja w aspekcie rozwoju społeczeństwa, jako zapewnienie edukacji
zredukowanej do wymiaru sprawności intelektualnej
- podstawowe działanie szkoły muzycznej w zakresie wykształcenia, to nauka
gry na instrumencie muzycznym w szerokim wachlarzu form edukacyjnych
- proces nauczania stymuluje i rozwija predyspozycje muzyczne do czynnego
muzykowania amatorskiego, zaszczepia wrażliwość w procesie konsumpcji
dóbr kultury muzycznej, zachęca do czynnego udziału w życiu kulturalnym
społeczeństwa
- wypracowanie wspólnych wymogów programowych i technicznych w
poszczególnych grupach instrumentów
- dostosowanie własnych metod pracy do wzorców czerpanych od najlepszych
- nauczyciel mistrzem-wzór do naśladowania
Główne zadania roku szkolnego 2000/2001 Państwowej Szkoły Muzycznej to:
- rozszerzenie działań dydaktycznych o instrumenty, na których dotychczas w
szkole się nie naucza (wiolonczela, puzon, trąbka)
- rozbudzenie potrzeby odbioru kultury muzycznej wśród uczniów
- recitale nauczycieliw środowisku
- rozbudowa bazy szkoły i pozyskiwanie nowych pomocy naukowych
- ścisła współpraca z Samorządem Powiatowym i Miejsko-Gminnym
- nawiązanie współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w roku szkolnym 2000/2001 było
powołanie do życia Stowarzyszenia Muzycznego, a w jego ramach
Społecznego Ogniska Muzycznego, którego dyrektorem został nauczyciel
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lubaniu – mgr Paweł Okienko.
13
Z końcem roku szkolnego 2000/2001 wygasła kadencja dyrektora PSM I st.
w Lubaniu – mgr Mariana Kosteckiego, a w wyniku ogłoszonego i
przeprowadzonego konkursu – nowym dyrektorem naszej placówki został mgr
Bogdan Górnik – nauczyciel Szkoły Muzycznej w Szczecinie . Kadencja
dyrektora została powierzona na okres 5 lat , a powołane przez mgr Mariana
Kosteckiego Społeczne Ognisko Muzyczne przestało funkcjonować.
W roku szkolnym 2001/2002 zatrudniono kilku nowych nauczycieli , a w
całości grono pedagogiczne przedstawiało się następująco:
- mgr Bogdan Górnik – akordeon
- mgr Ludmiła Bauśkowa – akordeon
- mgr Marta Uchmanowicz – akordeon
- mgr Dorota Okienko – kształcenie słuchu , rytmika
- mgr Beatryca Wiktorowska – kształcenie słuchu ,audycje muzyczne ,fortepian
- mgr Urszula Ślusarz – flet
- mgr Marian Kostecki – flet
- mgr Paweł Okienko – skrzypce
- mgr Yanina Yagovenko – fortepian , akompaniament
- mgr Anna Krynicka – fortepian
- mgr Nana Tatanaszwili – fortepian
- Agata Pińczuk – fortepian obowiązkowy , zespół wokalny
- mgr Zdzisław Konopczyński – saksofon
- mgr Michal Kowalski – klarnet
- mgr Mikołaj Świtalski – gitara
- mgr Krzysztof Spiesz – trąbka , waltornia
- mgr Dorota Straburzyńska – wiolonczela
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaniu tętni życiem ,kształci
młodych muzyków , którzy prezentują swoje umiejętności na wielu konkursach
i przeglądach szkolnych , międzyszkolnych a nawet międzynarodowych .
I tak 12.01.2002r. odbył się I Niemiecko – Polski konkurs pianistyczny
„Hiller” w Gorlitz w Niemczech , w którym brali udział również uczniowie
naszej szkoły , zajmując czołowe miejsca tj. :
I kategoria ( klasy młodsze cyklu sześcioletniego )
III miejsce – ex aequo – Róża Bartolewska
- Jan Borowski
- Daria Jabłońska
II kategoria ( klasy starsze cyklu sześcioletniego )
I miejsce – Paulina Sołtysiak
II miejsce – Dominika Szepielak
III miejsce – AdamWypych
III kategoria ( klasy cyklu czteroletniego )
I miejsce – Marcin Pietras
III miejsce – Aleksandra Grzonek

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl