Lipitor Pravachol Normal Herbs Supplements You tell them to get rid of the cheats from your sites and contact online cialis order The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the cialis online cheap Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture cheapest cialis 20mg It really is a remarkable happiness of rewarding in case you own a pet in your own home. cheapest cialis online The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a different branch of study altogether. cialis 20mg What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an buy tadalafil online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural 10 mg cialis It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice while youre sleeping. cheapest tadalafil Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis
Get Adobe Flash player

Rekrutacja 2019/2020

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 232
  • ostatnie 7 dni: 1 066
  • ostatni miesiąc: 4 342
  • aktualnie online: 1

Owiedziło nas

50286 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

MONOGRAFIA PSM I ST. W LUBANIU

W styczniu 1998 roku zespół smyczkowy PSM I st. pod kierownictwem
mgr Pawła Okienko w składzie: Michał Białka, Grzegorz Karnas, Karolina
Urbańska, Monika Szyjkowska, Karolina Stasicka, Paulina Mediuch, Piotr
Okienko, Anna Matkowska oraz soliści: Przemysław Bereziuk, Lilianna Karnas
wyjechali na koncerty kolędowe do Stuttgartu (Niemcy) . Oprócz koncertów
gospodarze niemieccy zaplanowali bardzo ciekawy program artystyczny dla
polskich gości – włącznie z pobytem na koncertach Orkiestry Symfonicznej ze
Stuttgartu. Występy zespołu były szeroko opisywane w lokalnej prasie
niemieckiej.
W dniach 10-14 II 1998 roku uczniowie skrzypiec brali udział w
warsztatach muzycznych w zakresie gry na skrzypcach w Jeleniej Górze
organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centrum Edukacji
Artystycznej, Państwową Filharmonię w Jelenie Górze oraz Państwową Szkołę
Muzyczną I- go stopnia w Jeleniej Górze. Uczestniczyło w nich dwóch uczniów
PSM z Lubania : Michał Białka i Piotr Okienko. Uczniowie szkoły brali czynny
udział w wielu przeglądach, konkursach i prezentacjach. W latach tych kolejni
absolwenci zakończyli edukację w PSM I st. w Lubaniu. Część z nich
zdecydowała się kontynuować naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II
stopnia w Zgorzelcu. Kontynuowane były kursy przygotowawcze w
przedszkolach miejskich dla dzieci chcących rozpocząć edukację w Państwowej
Szkole Muzycznej I st. w Lubaniu.
W marcu 1999 roku nauczyciele szkoły muzycznej w Lubaniu założyli
trio instrumentalne w składzie: mgr Paweł Okienko- skrzypce, mgr Janina
Jagowienko- fortepian i mgr Urszula Ślusarz- flet. W repertuarze zespół ten
posiada utwory muzyki klasycznej jak i opracowania własnych kompozycji w
oparciu o znane tematy muzyczne. Trio to występowało w kwietniu 1999 roku
między innymi podczas wizyty w Lubaniu byłego Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Lecha Wałęsy.
W latach tych zakończył swoją działalność chór Państwowej Szkoły
Muzycznej w Lubaniu z powodu braku środków finansowych.
Z powodu chęci odejścia na emeryturę dyrektora mgr Adama Koczana,
który swoją funkcję sprawował od początku istnienia szkoły tj. od 1991 roku
Ministerstwo Kultury i Sztuki ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lubaniu. W wyniku konkursu, który
odbył się w czerwcu 1999 roku funkcję dyrektora powierzono mgr Marianowi
Kosteckiemu- nauczycielowi gry na flecie z Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Bolesławcu. Funkcję tę powierzono nowemu dyrektorowi na okres jednego
roku szkolnego 1999/2000.
11
Rok szkolny 1999/2000 rozpoczął się 1 IX uroczystym powitaniem
uczniów, nauczycieli oraz rodziców przez nowego dyrektora PSM w Lubaniu
mgr Mariana Kosteckiego.W tym roku na terenie szkoły wprowadzono wiele
nowych zadań do realizacji przez nauczycieli oraz uczniów. Powstała nowa
klasa gry na saksofonie, którą poprowadził mgr Zdzisław Konopczyńskidyrektor
PSM I i II stopnia w Zgorzelcu. Powołano do życia na terenie szkoły
Samorząd Uczniowski, którego opiekunem został nauczyciel skrzypiec – mgr
Paweł Okienko. Samorząd Uczniowski zrealizował wiele imprez dla uczniów na
terenie szkoły oraz wycieczkę rowerową połączoną z pieczeniem kiełbasek
Prowadzi także swoją gazetkę szkolną. Na terenie szkoły powstała również
środowiskowa gazetka muzyczna, którą prowadzi mgr Dorota Okienko.
Powstały także z inicjatywy dyrektora szkoły grupy przedmiotowo problemowe
klasy fortepianu oraz instrumentów strunowych. W tym roku szkolnym odbyło
się wiele rad szkoleniowych, których tematem było omawianie nowych
przepisów oraz problemów nurtujących nauczycieli. Na terenie szkoły zaczęła
funkcjonować od października 1999 roku ponad szkolna orkiestra, w której
skład weszli uczniowie PSM w Lubaniu, jej absolwenci oraz młodzież z terenu
powiatu lubańskiego. Nawiązano ścisłą współpracę poprzez wspólne koncerty z
Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Bolesławcu oraz Państwową Szkołą
Muzyczną I i II stopnia w Zgorzelcu. Uczniowie szkoły uczestniczyli jak w
latach ubiegłych w przeglądach regionalnych i krajowych. W roku szkolnym
odbyło się wiele koncertów uczniów w środowisku lokalnym jak i powiatowym
( szkoły podstawowe, gimnazja, domy kultury).Na początku maja 2000 roku
PSM w Lubaniu gościła zaprzyjaźnioną szkołę muzyczną z Pilzna (Czechy), z
którą dała kilka koncertów w lubańskiej Szkole Muzycznej i Domu Kultury w
Lubaniu. Rewizyta PSM w Lubaniu w Pilznie nastąpiła dwa tygodnie później.
W ciągu tego roku szkolnego miało miejsce wiele popisów klasowych oraz
popisów szkolnych. Nauczyciele teorii uczestniczyli w kursach oraz szkoleniach
metodycznych.
Najważniejszym wydarzeniem roku szkolnego 1999/2000 było zawarcie
porozumienia w dniu 17 IV 2000 roku pomiędzy Ministrem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Panem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, a
Powiatem Lubańskim, reprezentowanym przez:
-Pana Walerego Czarneckiego – Starostę Lubańskiego
-Pana Mariusza Tomiczka – Wicestarostę Lubańskiego
w sprawie przejęcia prowadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia z
siedzibą w Lubaniu przy Alei Kombatantów 11 jako zadania własnego z dniem
1 maja 2000 roku. W związku z kończącą się kadencją dyrektora PSM w
Lubaniu, która została powierzona w wyniku wygranego konkursu na okres
jednego roku, Zarząd Powiatu Lubańskiego przedłużył kadencję obecnemu
dyrektorowi PSM I stopnia w Lubaniu mgr Marianowi Kosteckiemu do roku
2001.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1999/2000 z udziałem władz
powiatowych wraz z koncertem uczniów odbyło się 21 VI 2000 roku w auli
Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaniu.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl