Lipitor Pravachol Normal Herbs Supplements You tell them to get rid of the cheats from your sites and contact online cialis order The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the cialis online cheap Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture cheapest cialis 20mg It really is a remarkable happiness of rewarding in case you own a pet in your own home. cheapest cialis online The analysis of Ayurveda is not no longer secondary. It is now a different branch of study altogether. cialis 20mg What exactly is Erectile Dysfunction? Erectile Dysfunction is a disorder by which a guy does not get an buy tadalafil online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural 10 mg cialis It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice while youre sleeping. cheapest tadalafil Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra cheap generic cialis
Get Adobe Flash player

Rekrutacja 2019/2020

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 216
  • ostatnie 7 dni: 1 051
  • ostatni miesiąc: 4 328
  • aktualnie online: 2

Owiedziło nas

50286 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

MONOGRAFIA PSM I ST. W LUBANIU

Rok szkolny 1996/97 rozpoczął się uroczystym koncertem z udziałem
pierwszych absolwentów ubiegłego roku. W październiku i listopadzie miały
miejsce popisy klasowe uczniów poszczególnych instrumentów. 11 XI 1996
roku zorganizowano w auli PSM wieczornicę muzyczną nawiązującą
tematycznie do rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W wieczorze
tym wzięli udział uczniowie szkoły muzycznej w Lubaniu oraz zaproszeni
goście. 20 XII 1996 roku miał miejsce koncert kolęd z udziałem solistów oraz
zespołu smyczkowego, akordeonowego i chóru. Rok szkolny 1996/97 i lata
następne zapoczątkowały udział uczniów PSM w Lubaniu w różnych
przeglądach i konkursach. Dnia 9 I 1997 roku uczniowie PSM wzięli już
tradycyjnie udział w imprezie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, która
odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Państwowa Szkoła Muzyczna
w Lubaniu współpracuje ściśle z władzami miejskimi w Lubaniu. Wyrazem tego
był koncert dla zaproszonych gości z Burmistrzem miasta Jerzym Zielińskim na
czele oraz członkami Zarządu i Rady Miasta w dniu 12 III 1997 roku w auli
szkoły muzycznej. W dniach 26-28 maja Państwowa Szkoła Muzyczna przyjęła
w swoich murach gości z zaprzyjaźnionego miasta Skjern w Danii. Była to
rewizyta za ubiegłoroczny pobyt uczniów szkoły lubańskiej w tym mieście.
Duńczycy przyjechali z bardzo ciekawym repertuarem. Przebojem ich
koncertów były występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej wraz z musztrą paradną.
W tym roku szkolnym Państwowa Szkoła Muzyczna w Lubaniu zapoczątkowała
kursy przygotowawcze dla dzieci, które odbywały się w przedszkolach
miejskich. Celem tych zajęć było przygotowanie i „wyłowienie” dzieci
posiadających predyspozycje muzyczne do nauki w szkole muzycznej. Zajęcia
te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.
Przesłuchania wstępne kandydatów do szkoły odbyły się 10 i 11 czerwca 1997
roku.
Lata szkolne 1997/98 i 1998/99 to dalszy rozwój szkoły muzycznej, która
swoją działalnością służy mieszkańcom Lubania i jego okolic. Grono
pedagogiczne w tym czasie pomniejszyło się o nauczyciela fortepianu mgr
Marię Kunę z powodu jej wyjazdu do innego miasta. Uczniowie szkoły
muzycznej uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalno oświatowych na
terenie szkoły i miasta:
- koncerty bożonarodzeniowe
- finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
- imprezy kulturalne związane z Dniami Lubania
- popisy klasowe i szkolne
- koncerty uczniów dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponad podstawowych
- uświetnianie uroczystych sesji Rad Miasta i wiele innych

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl