Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

Patron Naszej Szkoły

OGNISKO MUZYCZNE

RADA RODZICÓW

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 217
  • ostatnie 7 dni: 1 092
  • ostatni miesiąc: 4 856
  • aktualnie online: 1

Owiedziło nas

30090 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Szkoła w obiektywie

MONOGRAFIA PSM I ST. W LUBANIU

Rok szkolny 1996/97 rozpoczął się uroczystym koncertem z udziałem
pierwszych absolwentów ubiegłego roku. W październiku i listopadzie miały
miejsce popisy klasowe uczniów poszczególnych instrumentów. 11 XI 1996
roku zorganizowano w auli PSM wieczornicę muzyczną nawiązującą
tematycznie do rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W wieczorze
tym wzięli udział uczniowie szkoły muzycznej w Lubaniu oraz zaproszeni
goście. 20 XII 1996 roku miał miejsce koncert kolęd z udziałem solistów oraz
zespołu smyczkowego, akordeonowego i chóru. Rok szkolny 1996/97 i lata
następne zapoczątkowały udział uczniów PSM w Lubaniu w różnych
przeglądach i konkursach. Dnia 9 I 1997 roku uczniowie PSM wzięli już
tradycyjnie udział w imprezie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, która
odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Państwowa Szkoła Muzyczna
w Lubaniu współpracuje ściśle z władzami miejskimi w Lubaniu. Wyrazem tego
był koncert dla zaproszonych gości z Burmistrzem miasta Jerzym Zielińskim na
czele oraz członkami Zarządu i Rady Miasta w dniu 12 III 1997 roku w auli
szkoły muzycznej. W dniach 26-28 maja Państwowa Szkoła Muzyczna przyjęła
w swoich murach gości z zaprzyjaźnionego miasta Skjern w Danii. Była to
rewizyta za ubiegłoroczny pobyt uczniów szkoły lubańskiej w tym mieście.
Duńczycy przyjechali z bardzo ciekawym repertuarem. Przebojem ich
koncertów były występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej wraz z musztrą paradną.
W tym roku szkolnym Państwowa Szkoła Muzyczna w Lubaniu zapoczątkowała
kursy przygotowawcze dla dzieci, które odbywały się w przedszkolach
miejskich. Celem tych zajęć było przygotowanie i „wyłowienie” dzieci
posiadających predyspozycje muzyczne do nauki w szkole muzycznej. Zajęcia
te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.
Przesłuchania wstępne kandydatów do szkoły odbyły się 10 i 11 czerwca 1997
roku.
Lata szkolne 1997/98 i 1998/99 to dalszy rozwój szkoły muzycznej, która
swoją działalnością służy mieszkańcom Lubania i jego okolic. Grono
pedagogiczne w tym czasie pomniejszyło się o nauczyciela fortepianu mgr
Marię Kunę z powodu jej wyjazdu do innego miasta. Uczniowie szkoły
muzycznej uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalno oświatowych na
terenie szkoły i miasta:
- koncerty bożonarodzeniowe
- finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
- imprezy kulturalne związane z Dniami Lubania
- popisy klasowe i szkolne
- koncerty uczniów dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponad podstawowych
- uświetnianie uroczystych sesji Rad Miasta i wiele innych

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl