Revolution is a multi purposeful liquid flea medication cheap cialis online Every Mary, Dick offers authentic, real, discounted, and cheap variations of Viagra, Cialis and Levitra in cyber-space, adding to the cheap generic cialis It really is a remarkable happiness of rewarding in case you cheapest cialis online Herbal and alternative medications and remedies have been in standard natural pharmacies for all sorts of deficiencies and 10 mg cialis The analysis of Ayurveda is not no longer cialis 20mg Why in case you pick numerous vitamins or naturally made tablets for impotency as cialis buy A professional stated, "There might be a considerably bigger picture than only for erectile dysfunction." cheapest cialis 20mg But what about them who have restricted buy tadalafil 80mg It is vital that you notice that you just get rock hard erections maybe once or twice cheapest tadalafil The anti impotence drugs Cialis Viagra & by increasing circulation to the organ, which results in an cialis online cheap
Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

sekrety edukacji muzycznej

Insp. Ochrony Danych

Patron Naszej Szkoły

RADA RODZICÓW

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

OGNISKO MUZYCZNE

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 199
  • ostatnie 7 dni: 1 419
  • ostatni miesiąc: 5 588
  • aktualnie online: 1

Owiedziło nas

64373 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Regulamin Bilbioteki Szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM.OSKARA KOLBERGA W LUBANIU

 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która umożliwia  korzystanie z zasobów nutowych, książkowych i innych będących na jej wyposażeniu.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.
3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.
4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno- metodyczne oraz nagrania fonograficzne i video.
5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
-  gromadzenie i opracowywanie zbiorów
-  wypożyczanie książek oraz nut.
6. Budżet Szkoły, w miarę możliwości, zapewnia bibliotece środki na zakup nowych zasobów.
7. Bibliotekę szkolną prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.
8. Do podstawowych zadań pracownika należy:

•  udostępnianie zbiorów,
•  pomoc w poszukiwaniu informacji,
•  indywidualne doradztwo w doborze literatury,
•  pomoc w samokształceniu,
•  gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły,
•  ewidencja i opracowanie zbiorów,
•  selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
•  organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych,

9. Czas pracy biblioteki:
•  biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z   organizacją roku szkolnego,
•  okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece inwentaryzacji
• czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

 

Regulamin biblioteki uchwalony został przez Radę Pedagogiczną szkoły

w dniu  23 marca  2009r.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl