Get Adobe Flash player

PLAN ZAJĘĆ 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

Jubileusz XXV lecia

zobacz nas także na

Patron Naszej Szkoły

OGNISKO MUZYCZNE

RADA RODZICÓW

licznik odwiedzin

strony

strony|wpisy |top

  • ostatnie 24h: 235
  • ostatnie 7 dni: 1 110
  • ostatni miesiąc: 4 874
  • aktualnie online: 1

Owiedziło nas

30090 gości

PATRONAT MEDIALNY

Nasi przyjaciele

 

Szkoła w obiektywie

Regulamin Bilbioteki Szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM.OSKARA KOLBERGA W LUBANIU

 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która umożliwia  korzystanie z zasobów nutowych, książkowych i innych będących na jej wyposażeniu.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.
3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.
4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno- metodyczne oraz nagrania fonograficzne i video.
5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
-  gromadzenie i opracowywanie zbiorów
-  wypożyczanie książek oraz nut.
6. Budżet Szkoły, w miarę możliwości, zapewnia bibliotece środki na zakup nowych zasobów.
7. Bibliotekę szkolną prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.
8. Do podstawowych zadań pracownika należy:

•  udostępnianie zbiorów,
•  pomoc w poszukiwaniu informacji,
•  indywidualne doradztwo w doborze literatury,
•  pomoc w samokształceniu,
•  gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły,
•  ewidencja i opracowanie zbiorów,
•  selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
•  organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych,

9. Czas pracy biblioteki:
•  biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z   organizacją roku szkolnego,
•  okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece inwentaryzacji
• czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

 

Regulamin biblioteki uchwalony został przez Radę Pedagogiczną szkoły

w dniu  23 marca  2009r.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax. (75) 722-28-91
psmluban@wp.pl www.psmluban.pl